Interventieverslag

Wanneer je als burger beroep moet doen op de brandweer voor een interventie (brand, wateroverlast, stormschade,...), komt er bij de afhandeling van het verzekeringsdossier heel wat kijken. Vaak heb je een interventieverslag nodig om bij dit dossier te voegen. 

Een interventieverslag bevat o.a. volgende gegevens:

  • Datum, tijdstip en plaats van de interventie
  • Aard van de tussenkomst
  • Vaststellingen en acties van de ploeg ter plaatse

Het verslag bepaalt dus niet de grootte van de schade of vermoedelijke oorzaak.


Een interventieverslag kan afgeleverd worden: 

  • Voor feiten die dateren van minder dan een jaar geleden
  • Wanneer er geen gerechtelijke procedure loopt over de interventie
  • Wanneer het verslag intern werd afgewerkt

De termijn voor de behandeling van je aanvraag bedraagt twee weken.

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2019
Formulier
Aanvraagformulier
dd/mm/yyyy
Eigenaar
Huurder
Verzekeraar van de bewoner/eigenaar
Medewerker van een politiezone
Andere
Interventieverslag
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.