Kamerwoningen

Voor elke kamerwoning moet een veiligheidsregister permanent beschikbaar zijn voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, waaronder (indien van toepassing):

  • brandveiligheidsverslag
  • exploitatievergunning
  • aantal kamers
  • verslagen en/of attesten van de periodieke controles
  • richtlijnen in geval van brand


Hier kan je het sjabloon terugvinden:
Veiligheidsregister kamerwoningen.docxFoto door Norbert Levajsics (Unsplash)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 02 juni 2022
Kamerwoningen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.