Winactie: Gaat jouw buur binnenkort voor jou door het vuur?

Maak jouw buur(t) warm om brandweervrijwilliger te worden en sleep een mooie prijs in de wacht.
 

Brandweerzone Rivierenland lanceert een winactie om een tof brandweerpakket te winnen. Een win-win actie want niet alleen kan jij een mooi brandweerpakket in de wacht slepen, je spoort misschien ook toekomstige brandweercollega's aan om ervoor te gaan!

Hoe neem je deel aan de wedstrijd? 

 • Hang onze aanwervingsaffiche op een zichtbare plaats aan je raam en laat ze minstens hangen tot 24/03/2024.
 • Like onze Facebook en/of Instagrampagina (afhankelijk van waar je de foto gaat plaatsen)
  • Facebook:
   Post onder de aankondiging van onze winactie een originele foto van deze affiche op onze Facebookpagina.
   Vermeld onder je foto “Ga jij voor mij door het vuur” en tag vervolgens minstens 1 persoon die voor jou dé geschikte brandweervrijwilliger lijkt.

 • Instagram:
  Deel de foto van de affiche in je Instagram verhaal of als Instagram post. Gebruik hierbij de hashtag #Gajijvoormijdoorhetvuur en tag @brandweerzonerivierenland en minstens 1 persoon die volgens jou dé geschikte brandweervrijwilliger is.
 • De affiches kan je bij je gemeente halen, in je brandweerpost of op een aantal activiteiten. Lukt dit niet, dan kan je er ook eentje aanvragen via communicatie@bwzr.be. Geef dan meteen ook je adres door.


Er zijn drie winnaars.
WEDSTRIJDREGLEMENT

Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd “Gaat jouw buur binnenkort voor jou door het vuur?”.

Door deelname aan de wedstrijd erkennen de deelnemers dit wedstrijdreglement aanvaard te hebben


Organisatie

De wedstrijd “Gaat jouw buur binnenkort voor jou door het vuur?” wordt georganiseerd door Brandweerzone Rivierenland, Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Alle inwoners van de 18 gemeenten binnen Brandweerzone Rivierenland mogen deelnemen aan deze wedstrijd.
 • Minderjarigen mogen slechts deelnemen, wanneer zij uitdrukkelijk toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de brandweerzone er van uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.
 • Medewerkers van brandweerzone Rivierenland (contractueel, statutair, vrijwillig) mogen enkel deelnemen aan de wedstrijd wanneer zij iemand taggen die nog niet actief is voor brandweerzone Rivierenland.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent de deelnemer de brandweerzone de toestemming om de aangeleverde foto, zonder dat enige vergoeding hiervoor   verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van de brandweerzone en andere onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram, …).

Wedstrijdverloop

 • De wedstrijd loopt van zodra de post gepubliceerd is tot 25/03/2024 – 10u00.
 • De verdeling van de affiches gebeurt via de gemeenten: cultuurcentra, nieuwjaarsrecepties, … en via de brandweerzone: activiteiten brandweerposten, Zonale nieuwjaarsreceptie, … . Indien nodig wordt de affiche per post opstuurt naar het adres van de deelnemer.
 • Enkel kandidaturen die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor de prijs:
 1. De affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot 25/03/2024
 2. De deelnemer liket de pagina van de brandweerzone
 3. Post is voorzien van een originele foto van de affiche
 4. Post is voorzien van volgende tekst: “Ga jij voor mij door het vuur” gevolgd door tag van minimaal 1 persoon
 5. Post is openbaar
 • Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen en bijgevolg maar voor 1 prijs in aanmerking komen. 
 • Het aantal likes wordt vastgelegd op 25/03/2024 – 10u00.
 • Na het afsluiten van de wedstrijd worden de winnaars gecontacteerd om de ontvangst van de prijs vast te leggen.

Prijzen

 • Op Facebook wint de persoon met het meeste likes op zijn/haar foto. 
 • De winnaar op Instagram wordt ad random gekozen.
 • De brandweerzone selecteert de origineelste foto (er wordt rekening gehouden met creativiteit, professionaliteit, humor, …) voor de derde winnaar.
 • De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld omgezet worden, via welk kanaal ook.
 • De prijs is niet overdraagbaar aan derden.
 • De prijs dient binnen een termijn van maximaal 3 maanden in ontvangst genomen te worden, nadien vervalt het recht op de prijs.


Het reglement

 • Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Buiten dit reglement wordt er geen informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld, noch mondeling noch schriftelijk. De brandweerzone behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd, net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Een klacht kan worden ingediend via https://rivierenland.hulpverleningszone.be/pagina/klachten
 • De brandweerzone behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om.
 • In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting, zal de brandweerzone elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

Aansprakelijkheid

Brandweerzone Rivierenland is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan eigendommen en/of personen, (lichamelijke) letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze wedstrijd.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 28 december 2023
Winactie: Gaat jouw buur binnenkort voor jou door het vuur?
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.