Aanvraag interventieverslag

Wanneer je als burger beroep moet doen op de brandweer voor een interventie (brand, wateroverlast, stormschade,...), komt er bij de afhandeling heel wat kijken. Vaak heb je een interventieverslag nodig om bij het verzekeringsdossier te voegen. 

Een interventieverslag bevat o.a. volgende gegevens:

  • Datum, tijdstip en plaats van de interventie
  • Aard van de tussenkomst
  • Vaststellingen en acties van de ploeg ter plaatse

Het verslag bepaalt dus niet de grootte van de schade of vermoedelijke oorzaak.


Het is mogelijk dat een aanvraag geweigerd wordt. Dit kan o.a. in volgende gevallen: 

  • De brandweerzone is niet in het bezit van de gevraagde documenten
  • Het document is nog niet volledig
  • De aanvraag schendt de bescherming van persoonsgegevens of de identiteit
  • De aanvraag schendt het geheim van het gerechtelijk onderzoek
  • De aanvraag is te vaag geformuleerd of onredelijk


De termijn voor de behandeling van je aanvraag bedraagt 30 kalenderdagen.Foto door Marc De Roeck

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 04 juli 2024
Formulier

Via dit formulier vraag je online een interventieverslag aan.

Aanvraagformulier
dd/mm/yyyy
Eigenaar
Huurder
Verzekeraar van de bewoner/eigenaar
Medewerker van een politiezone
Andere
Aanvraag interventieverslag
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.