logo
Brandweerzone
Rivierenland
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
Bekendmakingen

Hier vind je alle beslissingslijsten van de zoneraad en het zonecollege, per kalenderjaar.

Een burger heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Zij kunnen beslissingen van openbare besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Informatie over de wijze waarop dit kan bij de Vlaamse overheid is te vinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.
Laatst bijgewerkt op 06 mei 2019
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.