FAQ retributiereglement

ALGEMEEN

 1. Is hulpverlening door de brandweer gratis?  

  Het is een misvatting dat het inschakelen van de brandweer steeds gratis is. De wetgever heeft bepaald dat in een aantal specifieke gevallen geen retributie mag gevorderd worden.

  De gratis interventies zijn met name:

  - Interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing
  - Bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen. De wetgever verwijst hiervoor
  naar zeer uitzonderlijke weeromstandigheden (met name code rood zoals door KMI
  uitgevaardigd
  - Coördinatie van hulpverleningsoperaties
  - Redding van mensen in nood (bv. redden van een drenkeling, bevrijden uit een voertuig).
  - Internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de
  bestrijding tegen vervuiling
  - Waarschuwing aan de bevolking

  Voor alle andere types van interventies mag er wel een retributie gevorderd worden.

 2. Hoeveel betaal je?

  Op 1 januari 2015 werd brandweerzone Rivierenland opgericht. Sinds die dag zijn de retributietarieven in de 18 aangesloten gemeenten hetzelfde. De zoneraad bepaalt de tarieven, uiteraard binnen het wetgevend kader.

  Hiervoor heeft de zoneraad van de brandweerzone een retributiereglement opgemaakt. Hier is het retributiereglement te vinden, én de geldende tarieven.

  Dit reglement is geldig in de 18 gemeenten van brandweerzone Rivierenland: Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Niel, Nijlen, Putte, Puurs – Sint-Amands, Rumst, Schelle, Sint-Katelijne-Waver.

 3. Wie betaalt?

  De eventuele retributie voor een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde zoals de bewoner van een pand, de eigenaar van een auto, de vervuiler…
  Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de tussenkomst van de brandweer nodig was. Indien men niet aansprakelijk is, kan men het te betalen bedrag zelf terugvorderen van diegene die wel aansprakelijk wordt gesteld.
  De kosten zijn niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurt.

 4. Ik heb een factuur gekregen van de brandweer, maar was niet op de hoogte dat jullie ter plaatse geweest zijn. Kan dat?  

  Het is inderdaad mogelijk dat je niet op de hoogte bent dat wij ter plaatse geweest zijn en in zo’n geval is een factuur vanuit de brandweerzone verrassend.

  Voor bijv. stormschade, reinigen van wegdek, brandalarmen worden wij vaak ingeschakeld omdat een omstaander een oproep doet bij de 112. Indien het een interventie betreft die in aanmerking komt voor retributie, is de standaard regel dat dit wordt gevorderd aan degene voor wie hulp wordt verleend, en niet bij degene die de melding doet. Het immers te vermijden dat burgers (mogelijke) noodsituaties niet melden.

  Helaas is het ook niet haalbaar om steeds ter plaatse met alle betrokkene contact op te nemen. In geval van storm hebben we sowieso de handen vol om zo snel mogelijk iedereen te helpen. Maar ook in andere situaties willen we onze ploegen zo snel mogelijk terug ter beschikking hebben voor andere interventies.

 

 WESPENNEST 

 1. Wordt de verdelging van een wespennest altijd gefactureerd?

  Ja, ongeacht de locatie van de wespennest (in de woning, buiten in de tuin, op openbaar domein) en ongeacht of de aanvrager dit als dringend beschouwd of niet.

  Er wordt weliswaar geen retributie gevorderd wanneer er geen effectieve tussenkomst is (bv. niemand thuis, geen nest gevonden, het blijken bijen of hommels te zijn).

  Tot 2 dagen na de verdelging is het mogelijk dat er nog wordt uitgevlogen door de wespen. Indien dit toch het geval is na 3 dagen, adviseren wij opnieuw contact op te nemen. Een herbehandeling wordt niet gefactureerd wanneer binnen de 7 kalenderdagen ons gemeld wordt dat een herbehandeling nodig is.

 

FALEND TECHNISCH ALARM / INBRAAKALARM

 1. Wordt een technisch falend alarm altijd aangerekend?   

  Wanneer de brandweer op de hoogte wordt gebracht van een loeiend alarm nemen we geen risico en rukken wij op dezelfde manier als bij een brandmelding.

  Wanneer ter plaatse wordt vastgesteld dat er geen brand is, maar dat het alarm onnodig heeft gewerkt gaan wij er vanuit het slecht gefunctioneerd heeft. De retributie wordt geheven om enerzijds (een gedeelte van) de kosten van de hulpdienst te recupereren maar voornamelijk om de eigenaars en uitbaters aan te zetten tot een correct afstellen en onderhouden van hun alarmsysteem.

  Er is een onderscheid in het tarief tussen een eerste interventie en volgende interventies binnen een periode van 1 jaar na de eerste interventie.  

  

STORM

 1. Wanneer wordt een interventie voor stormschade aangerekend?

  Als objectief criterium om te bepalen of interventies tijdens storm worden gefactureerd, worden de aankondigingen voor de provincie Antwerpen van het KMI gebruikt. Er wordt niet gefactureerd wanneer de schade wordt veroorzaakt op de dagen dat er code oranje of rood is afgekondigd. Met andere woorden: bij code geel of groen wordt een interventie steeds gefactureerd.

 2. Wat wordt er gefactureerd bij een interventie voor stormschade?

  Een storm kan vele vormen aannemen:
  - Het is mogelijk dat de hulp van de brandweer wordt ingeroepen voor pompwerken. Dit wordt aangerekend volgens §1 en/of §2 van het retributiereglement.
  - Het is mogelijk dat de hulp van de brandweer wordt ingeroepen wanneer de wind lelijk huis heeft gehouden. Dit wordt aangerekend volgens §9 van het retributiereglement.

 3. Kan ik altijd beroep doen op de brandweer wanneer er stormschade is?    

  De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn.

  Na een storm komen zij ook tussen als er gevaar is voor bewoners of voor derden, als er bijvoorbeeld een grote boom een huis dreigt te vernielen. Op die momenten vrijwaren we de openbare veiligheid, bijv. een boom dreigt te vallen op het fietspad, of we bieden hulp bij het voorkomen van verdere schade op korte termijn, bijv. wanneer een gedeelte van het dak weg is gewaaid.

  De brandweer is echter geen klusjes- of hersteldienst. Zij komen dus niet langs om je dakpannen goed te leggen, om je glazen koepel of terrasoverdekking te herstellen, om je dakgoot uit te kuisen of te herstellen, om een omgevallen boom of loshangende tak die op je eigen grond ligt in stukken te zagen en te verwijderen. Hiervoor moet je dus niet naar de brandweer bellen maar naar een gekwalificeerde professional.

 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 21 december 2020
FAQ retributiereglement
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.