Jeugdbrandweer Boom

De jeugdbrandweer sectie Boom is opgestart in september 1995 en is aangesloten bij de organisatie jeugdbrandweer Vlaanderen. Sinds de oprichting hebben vele jeugdleden de overstap naar de operationele brandweer gemaakt.

 

Lid worden

Jongeren die tijdens het werkingsjaar (september tot juni) de minimumleeftijd hebben van 12 jaar of de maximumleeftijd hebben van 14 jaar kunnen aansluiten bij de jeugdbrandweer. Kandidaten moeten ook woonachtig zijn in een gemeente die aangesloten is bij de brandweerzone Rivierenland.

Je kan lid worden als je een schriftelijke toelating van de ouders en een verklaring van je huisarts kan voorleggen. Hierna leg je een toelatings- en sportproef af. Na 7 lessen krijg je een evaluatie. Als deze positief is bevonden door de leiding en je hebt er zelf nog zin in, word je lid van de jeugdbrandweer. Dit noemen we een aanwervingsstage.

 

Opleiding

De lessen worden gegeven om de 2 weken op zaterdagvoormiddag in de post Boom. Het werkingsjaar start steeds in september en eindigt in juni. Tijdens de examenperiode in juni worden er geen lessen gepland.

Enkele onderdelen van de opleiding zijn

 • Preventiemaatregelen
 • Blusmiddelen
 • Blustechnieken
 • EHBO
 • Adembescherming
 • Technische hulpverlening
 • Radiocommunicatie
 • En nog veel meer

 

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €50 per werkingsjaar. In deze prijs is verzekering en kledij inbegrepen. Nieuwe leden moeten hun lidgeld pas betalen na een positieve aanwervingsstage.

 

Extra activiteiten ( vrijblijvend)

De jeugdbrandweer doet ook nog extra activiteiten die volledig vrijblijvend zijn voor de leden. Hieronder enkele voorbeelden

 • Demo’s tijdens opendeurdagen van posten binnen de brandweerzone
 • Jeugdweekend (weekendje weg met de leiding en de leden, gevuld met sport en spel)
 • 24h shift (gesimuleerde shift in de kazerne)
 • Defilé van de nationale feestdag in Brussel (optocht, veiligheidsdorp)
 • Infoavond voor de ouders en leden
 • Kerstfeest

  

Bestuur

De leiding van de jeugdbrandweer bestaat uit een basiskern van ongeveer 8 lesgevers/begeleiders. Deze leiders zijn ieder operationeel binnen de brandweerzone, en de meesten onder hen zijn ook op professioneel vak bezig met de brandweer waardoor er veel ervaring en kennis kan overgedragen worden aan de jeugdleden. Het vast leidersteam wordt occasioneel bijgestaan door externe lesgevers, die hun expertise kunnen aanbieden in bepaalde onderwerpen.


Contact

Voor verdere vragen, of voor een aanvraag tot inschrijving kan u zich wenden tot volgend e-mailadres:

Jeugdbrandweer.boom@bwzr.be

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 01 juli 2024
Jeugdbrandweer Boom
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.