Nieuwe commandant voor Brandweerzone Rivierenland

Op 1 augustus volgt Heistenaar Bert Michielsen (41) Philippe Maudens op als nieuwe zonecommandant van brandweerzone Rivierenland. Het mandaat van zonecommandant loopt 6 jaar en is eenmaal verlengbaar.

Michielsen begon zijn carrière als onderluitenant bij de brandweer van Heist-op-den-Berg in 2005. Na de brandweerhervorming in 2015 werd hij directeur interne zaken bij brandweerzone Rivierenland. Sinds 2016 is hij er directeur operaties.

Begin december 2022 werd de procedure opgestart voor de opvolging van Maudens die met pensioen gaat. De rangschikking der kandidaten werd door de jury voorgelegd aan de zoneraad van 2 juni 2023, die de aanstelling van Michielsen heeft bekrachtigd. Als zonecommandant krijgt Michielsen ook de graad van kolonel.

In die functie volgt hij dus Philippe Maudens op. Maudens was zonecommandant sinds 2015, bij de opstart van de nieuwe brandweerzone. Ervoor was hij commandant van brandweer Mechelen sinds 2003. Hij hangt nu zijn helm aan de haak na een carrière van 35 jaar bij de brandweer.

Brandweerzone Rivierenland staat in voor de bescherming van 18 gemeenten, goed voor zo’n 423.000 inwoners met 15 brandweerposten verspreid over het grondgebied. Het korps bestaat uit 126 beroeps- en 506 vrijwillige brandweermannen, ondersteund door een administratieve en technische staf van 45 mensen. Daarmee is Rivierenland een van de grotere Belgische hulpverleningszones.

“Op de schouders van de zonecommandant rust de verantwoordelijkheid voor de veiligheidszorg van bijna een half miljoen inwoners van onze brandweerzone”, aldus zonevoorzitter Alexander Vandersmissen.

De zoneraad en het zonecollege van 18 burgemeesters bepalen het beleid dat gevoerd wordt in de zone. De zonecommandant heeft de dagelijkse leiding over de hulpverleningszone en is de eindverantwoordelijke voor de leiding, de organisatie en het beheer van de zone.

Zonecommandant Bert Michielsen:
“De zonevorming in 2015 heeft heel wat in beweging gezet. De organisatie heeft de afgelopen jaren onder de eerste zonecommandant vorm gekregen. De komende jaren gaan we die uitgezette lijnen verder uitvoeren, zoals het bouwen van een aantal nieuwbouwkazernes. Er blijven echter veel elementen die onze aandacht vragen. Fundamenteel is om een werkomgeving te creëren waar al onze medewerkers (beroeps, vrijwilligers en administratief-technisch personeel) fier zijn op de bijdrage die ze leveren in de dringende hulpverlening. Om onze dienstverlening blijvend te waarborgen, zullen we daarnaast ook vrijwilligers aan trekken, én te laten doorgroeien. ”

Voorzitter van de brandweerzone Alexander Vandersmissen:
“De nieuwe commandant wacht een zware verantwoordelijkheid. Dat is uiteindelijk de zorg om de veiligheid van bijna een half miljoen inwoners van onze zone. Het vertrouwen van de bevolking, maar ook van het beleid in de brandweer is zeer groot. Terecht! Dat is de essentie van de beroepseer. Die moet de nieuwe zonecommandant kunnen waarborgen.”

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 05 juni 2023
Nieuwe commandant voor Brandweerzone Rivierenland
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.