Standaard brandweeradvies voor kleine evenementen

Om ondersteuning te bieden bij het organiseren van evenementen in onze regio, heeft Brandweerzone Rivierenland een standaard brandweeradvies opgesteld voor kleinschalige evenementen met een beperkt risico.  De richtlijnen uit dit standaard advies bieden de organisator een duidelijk overzicht van de brandvoorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen bij het veilig organiseren van een evenement. 

Het standaardadvies mag toegepast worden wanneer je evenement voldoet aan volgende 3 voorwaarden:

 • Het aantal aanwezige personen:
   Als er minder dan 1500 personen gelijktijdig aanwezig zijn op het evenement.
 • Vuurwerk en vuurhaarden:
   Er mag geen professioneel vuurwerk worden afgestoken en/of er mogen geen vuurhaarden worden gemaakt met een diameter groter dan 2 m op de openbare weg (of in de nabijheid ervan).
 • Toegankelijkheid voor hulpdiensten:
  Er mogen op de aan- en/of omliggende straten van het evenement geen belemmeringen zijn (die niet snel en eenvoudig te verwijderen zijn) die de tussenkomst van de hulpdiensten kunnen hinderen.
  • Dit criterium betreft vooral belemmeringen op cruciale aanrijroutes die de hulpdiensten gebruiken. Denk hierbij aan belangrijke verkeersassen of de hoofdverbindingswegen tussen dorpen of gemeenten.  De bereikbaarheid van de gebouwen op en rondom de evenementensite zelf wordt behandeld in het standaard brandweeradvies. 

Als jouw evenement aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je de richtlijnen uit het standaard brandweeradvies toepassen. 

Het standaard brandweeradvies kan je hier integraal terugvinden.

24-0515_Standaard_Brandweeradvies_Kleinschalige_Evenementen.pd

Voor alle andere evenementen kan de brandweer, op vraag van de gemeente, een advies op maat opstellen. Voorbeelden van evenementen waarvoor een advies op maat kan worden aangevraagd: 

 • Evenementen met gelijktijdige aanwezigheid van 1500 personen of meer.
 • Evenementen waar er op de aan- of omliggende straten belemmeringen zijn (die niet snel en eenvoudig te verwijderen zijn) die de tussenkomst van hulpdiensten kunnen hinderen.
 • Evenementen waar professioneel vuurwerk wordt gebruikt.
 • Evenementen die doorgaan in lokalen of gebouwen die niet onder het toepassingsgebied van het reglement voor Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) vallen.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2024
Standaard brandweeradvies voor kleine evenementen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.