Technische Commissie (TC)

We pasten recent onze organisatiestructuur aan en zetten in op samen het beleid maken.

Tot voor kort deed het managementteam de beleidsvoorbereiding en werden de dossiers ter advies voorgelegd aan onder andere de toenmalige Technische Commissie (TC), die bestond uit de postoversten van onze zone. Dit hebben we samengebracht in een vernieuwde TC.

We kozen er ook voor om onze zone in drie clusters te verdelen: cluster west, centrum en oost. De postoversten van elke cluster kozen telkens een clustercoördinator om in de vernieuwde Technische Commissie (TC) mee het beleid te maken.


Wie zetelt er in de vernieuwde TC?

  • Kol. Philippe Maudens: zonecommandant
  • Maj. Pascal Elskens: directie Risicobeheersing
  • Maj. Bert Michielsen: directie Operaties
  • Maj. François Van den Eynde: directie Facility
  • Kapt. Gert Creemers: clustercoördinator oost
  • Kapt. Eric Simon: clustercoördinator west
     

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 15 november 2022
Technische Commissie (TC)
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.