Zoneraad 2023

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissingslijst.

DatumDagordeBeslissingslijst
3 februari 2023Dagorde_ZR_20230203_com.pdf


De zoneraden starten om 15 uur.

De zittingen van maart, mei, juli, begin oktober en december worden georganiseerd in de kantoren van Igemo, zaal Schelde & Dijle, Schoutetstraat 2 te Mechelen.

De zittingen van februari, april, juni, september en eind oktober worden deze georganiseerd in Kazerne Nekker, zaal Maneblusser, Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen.


Foto door jannoon028 (Freepik)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 26 januari 2023
Zoneraad 2023
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.