Zoneraad 2023

Hier vindt u de data van de geplande zoneraden, de agenda en de beslissingslijst.

DatumDagordeBeslissingslijst
3 februari 2023Dagorde_ZR_20230203_com.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230203_com.pdf
3 maart 2023Dagorde_ZR_20230303.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230303_com.pdf
24 maart 2023Dagorde_ZR_20230324_com.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230324_com.pdfbekendmaking rekening 2022_hulpverleningszone Rivierenland.pdf
5 mei 2023Dagorde_ZR_20230505_openbaar.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230505_com.pdf
2 juni 2023Dagorde_ZR_20230602_openbaar.pdf
Beslissinslijst_ZR_20230602_com.pdfbekendmaking begrotingswijzing 1 van 2023_hulpverleningszone Rivierenland.pdf
7 juli 2023Dagorde_ZR_20230707_openbaar.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230707_com.pdf
1 september 2023Dagorde_ZR_20230901_openbaar.pdf
Beslissingslijst_ZR_20230901_com.pdf
6 oktober 2023Dagorde_ZR_20231006_openbaar.pdf
Beslissingslijst_ZR_20231006_com.pdfbekendmaking begroting 2024_hulpverleningszone Rivierenland.pdf
27 oktober 2023Dagorde_ZR_20231027_openbaar.pdf
Beslissingslijst_ZR_20231027_com.pdf
1 december 2023Dagorde_ZR_20231201_openbaar.pdf
Beslissingslijst_ZR_20231201_com.pdf


De zoneraden starten om 15 uur.

De zittingen van maart, mei, juli, begin oktober en december worden georganiseerd in de kantoren van Igemo, zaal Schelde & Dijle, Schoutetstraat 2 te Mechelen. De zitting van 1 december 2023 gaat uitzonderlijk door in Kazerne Nekker, zaal Maneblusser, Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen 

De zittingen van februari, eind maart, juni, september en eind oktober worden georganiseerd in Kazerne Nekker, zaal Maneblusser, Plattebeekstraat 11 te 2800 Mechelen. 


Foto door jannoon028 (Freepik)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 04 december 2023
Zoneraad 2023
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.